NAVIGATIE

Bent u de u de foutmelding 'Warning: Failed to move file:  tegengekomen? Deze foutmelding krijgt u bijvoorbeeld bij het uploaden van een mp3 of mp4 bestand, of bij het installeren van een extensie. Er zijn verschillende redenen waarom u deze foutmelding te zien kunt krijgen. Meestal komt het omdat de rechten van een folder verkeerd staan ingesteld.

U kunt via ftp de rechten van de folder wijzigen om dit op te lossen.

Een andere mogelijkheid is dat de paden naar verschillende folders verkeerd ingesteld staan. Dus check deze ook in de configuratie. Soms verplaatst een hostingprovider de site van de ene naar de andere server en kunnen er zaken veranderd zijn waardoor u deze foutmelding ontvangt.

Mocht u er niet uitkomen dan help ik u graag!

Aan websites van onder andere de volgende klanten heb ik in de loop der jaren gewerkt. Naast deze wat grotere klanten werk ik ook voor veel eenmanbedrijven en klein MKB.