NAVIGATIE

Bent u de u de foutmelding 'Warning: Failed to move file:  tegengekomen? Deze foutmelding krijgt u bijvoorbeeld bij het uploaden van een mp3 of mp4 bestand, of bij het installeren van een extensie. Er zijn verschillende redenen waarom u deze foutmelding te zien kunt krijgen. Meestal komt het omdat de rechten van een folder verkeerd staan ingesteld.

Aan websites van onder andere de volgende klanten heb ik in de loop der jaren gewerkt. Naast deze wat grotere klanten werk ik ook voor veel eenmanbedrijven en klein MKB.